تلخ نوشت

تلخ نوشت هایی در قالب نثر و نظم

در دانایی درون خراب افتاده ای مست، غافل از بداحوالیه مردم انسان پرست ------------------------- راهروی عمق وجودی تنگ و تنگتر میشود تا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 28 بازدید
خیره گیِ چشمهای گیتی خیره به چشمهای گیتی، حرفهای این دوبیتی رازهای من و گیتی
/ 11 نظر / 25 بازدید
بیاد دنیای مزدوری شکست عشقهای دروغین هوس و میل های عبوری لهدِ ارواح حضورین فدای اعدام وجودی امضای حرفهای کنونی محتاج زخمهای جنونی طلوع فنای درونی حیف من ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید
خرداد 91
1 پست