اضطراب و تشویش در پسِ پرده ی ذهن

انهدام فکر در تاریکی ته سپید

اشتیاق و میل به بیگاری دل

اعتماد سلب زافترای عقل

انزجار تلخ ز بیماری خلق

انقلاب در سرای فانی

اشتباه در ادیان آسمانی

اغتشاش ز نادانی

اتمامِ ساخته های جاودانی

احضار عالم آنی

اختتام بر عمر دقایق

انگار دیده یا ندیده لایق

آخر پایان راز پنهانِ حقایق

/ 0 نظر / 4 بازدید