در دلهای خاص،دلخوشیها کجاست؟

زندگیها جداست،

زَهر دنیا سواست

اجتماع در اجتماع ست

اختفاء در اختفاء ست

اعتماد به انزواست

برده ی وقت بیصداست

خفته ی بیدار بی انتهاست

/ 1 نظر / 5 بازدید
fadaei

زندگی و دلهای خاص با دلخوشی ها تقابل جالبیه بین کلمات بکار رفته.