با سخن آغشته سازم خونی بر قلم

قاتل دنیا که باشد در سخن؟

غصه ها قصه ها دارد در سرم

شعله ی اشکم چه حاصل در کفن!

این منه رویا صفت،

فارغ از خودخواه بعد

رفته ی بیدار قبل،

گریه ی سیران غم

بر منه پیران سخن

/ 1 نظر / 3 بازدید
عطش

شعله اشکم چه حاصل در کفن//گریه سیران غم بر من خیلی پر معنیه