تو در عالم چه ها میبینی و من نه

تو با مشعل کجا میمانی و من نه

و دنیا را سوا میخوانی و من نه

تو در راه بیصدا می آیی و من نه

تو با فردا چه ها میخواهی و من نه

تو آخر با گناه میخوابی و من نه

تو آخر را چه ها می نامی و من 

   تنها بی انتهایی.

/ 0 نظر / 12 بازدید