مگه تو نگفتی من کبیرم

اما من اینجا خیلی خیلی حقیرم

فکر و روحم خسته

همه با هم درگیرن

دهن بسته،من اسیرم

من خودمو میخوام

ذهنمو آزردن

وإلا،من نه اینم

هویّتمو می خوام

چرا من این چنینم

بشناسانم،که ناشناس نمیرم

مردن منی که بی هویّتم

همان بهتر که نباشد خلقتم

/ 1 نظر / 3 بازدید
raha

واقعا آخرش نوشته معنی رو کامل کرده.