اشک سراب در مقابل چشمان بیمار می گمارد امید را ،

در صحنه ی بی اختیارآنچنان حسی می فشارد دل را

گویی حقیقت اینجاست!

                   غافل آنکه فقط،

               چشمها زیباست و دیدها خطا.

/ 1 نظر / 4 بازدید
mahan

دقت کردم خیلی خوب جمله رو پیچیده کرده با کلمات،من عاشق جملات پیچیده ام.