بیشتر از همه شبیه کرم خاکی میمانیم که نه دست دارد و نه پا و در دنیای اجبار پیچ و تاب میخورد بی هوا،بی اراده سهمش از دنیا جز خاک نبوده و نیست.

             براستی آدمی هم این چنین نیست؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
kavian

واقعا همینطوره هیچکس اختیار تام نداره تو این دنیا،من به این خیلی فکر کردم با شما هم عقیده هستم